Auktorisoitu tilitoimisto | Mikä se on? | talouskuutio.fi.fi
X
Sulje valikko
X
Sulje valikko

Monet tilitoimistot ilmoittavat ylväästi olevansa auktorisoitu tilitoimisto. Monen kirjanpitäjän nimen perässä on kirjainyhdistelmä KLT, tai palkanlaskennan puolella PHT. Niiden merkitys ei varmasti suurimmalle osalle ole suuri, mutta saattaa itseasiassa olla varsin iso asia, jos taloushallinnon yhteistyökumppanin vaihto on ajankohtainen. Mitä nämä tarkoittavat käytännössä? Kerromme tässä artikkelissa.

 

 

Auktorisoitu tilitoimisto

Auktorisointi on yksi harvoja tilitoimistojen standardeja, joita on olemassa. Tilitoimistoalahan on itsessään siinä mielessä hurja, että tilitoimiston perustamiseen ei vaadita varsinaisesti erillistä lupaa, kuten esimerkiksi tilintarkastus-, pankki- tai perintäpuolella. Kuka tahansa voisi siis perustaa tilitoimiston ja satunnaisia hurjia tarinoita kuuleekin (YEL maksuista vähennettyjä arvonlisäveroja yms.). Onneksi ei kuitenkaan viikoittain.

Auktorisointi ei kuitenkaan tarkoita lupaa toimia. Auktorisointi on enemmänkin sertifikaatti. Se on ikäänkuin leima, joka kertoo toiminnan laadusta sekä tiettyjen standardien noudattamisesta, joista tärkeimmät ovat:

  • Tarkistettu toimintatapa sekä taloudellinen tila
  • Luotettavat järjestelmät
  • Kirjalliset sopimukset
  • Vastuuvakuutus (korvaa esimerkiksi kirjanpitäjän vahingon aiheuttamia kuluja)
  • KLT -tason osaajia (kaikkien kirjanpitäjien ei tarvitse omata kuitenkaan KLT -pätevyyttä)
  • Säännölliset valvontatarkastukset, joiden tarkoitus on monitoroida tilitoimiston toimintaa sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin

Auktorisointi pakottaa tietyllä tavalla tilitoimiston toimimaan sääntöjen mukaan, mikä on ehdottomasti positiivinen asia.

 

KLT-tutkinto

Todella monen tilitoimiston henkilöstön joukosta löytyy nimi, jonka perässä on lyhenne KLT. Lyhenne KLT tulee sanoista kirjanpidon- ja laskentatoimen tutkinto. 

KLT-tutkinto on alalla varsin arvostettu tutkinto, sillä sen tili-instituuttisäätiön järjestämä koe ei ole edes hiukan kokeneemmalle kirjanpitäjälle läpihuutojuttu – ei lähellekkään. Tutkintoon osallistuminenkin vaatii jo itsessään usean vuoden työkokemuksen sekä vähintään ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen. Kokeessa on kysymyksiä ja tehtäviä monipuolisesti laskentatoimen ja kirjanpidon lisäksi sivuten yritysjuridiikkaa. Taloushallinnon osaajan rooli on aidosti varsin laaja, sillä työssä ei enää monesti riitä pelkkä kirjanpidollinen osaaminen.

KLT-tutkinto on alan sisäinen tutkinto ja sen merkitystä auktorisointijärjestelmän synnyssä ei voi kiistää. Auktorisoidusta tilitoimistoista on aina löydyttävä KLT-tasoinen henkilö.

Edellä mainituista syistä KLT:n suorittaneet työskentelevät usein tilitoimiston vaativammissa tehtävissä esimiestyössä, konsultteina sekä korkeatasoisina asiantuntijoina.

 

Onko auktorisoitu tilitoimisto parempi kuin auktorisoimaton?

Tämä on erittäin moniteräinen kysymys – kyllä ja ei.

Lähtökohtaisesti auktorisointi takaa tilitoimiston suhteen tietyt standardit, jotka ovat hyviksi havaittuja. Toisaalta, auktorisoimatonkin toimija voi toimia aivan vastaavalla mallilla.

Auktorisoidusta toimistosta on löydyttävä aina KLT-tason henkilö, joka voidaan katsoa suureksi plussaksi, sillä KLT-tutkinto takaa laaja-alaisen osaamisen, jota usein myös jaetaan tiimin sisällä. On kuitenkin täysin mahdollista ja normaalia, että KLT-tason kirjanpitäjä työskentelee auktorisoimattomassa tilitoimistossa. Ei-auktorisoitukkin toimija voi siis täyttää tämän kriteerin siinä missä auktorisoidun on täytettävä.

Yleisesti ottaen auktorisointi takaa tiettyä varmuutta tilitoimiston toimintaan. Täydellistä henkilökemiaa kirjanpitäjän kanssa se ei takaa. Jos halvin mahdollinen hinta on kriteerisi, löydät suurella todennäköisyydellä edullisimman tarjouksen auktorisoimattoman toimijan toimesta. Erityisesti pieniin auktorisoimattomiin toimistoihin liittyy kuitenkin aina korkeampi riski esimerkiksi sairastumisen, burnoutin tai kuoleman tai vastaavan tapahtuman aiheuttamalle palveluiden keskeytykselle, jonka jälkeen on monesti ”maidot lattialla”.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita missään nimessä, että kaikki auktorisoimattomat toimijat kannattaisi jättää pois laskuista. Niin auktorisoitujen kuin auktorisoimattomienkin tilitoimistojen kanssa yleisten toimintamallien lisäksi prosessien tehokkuus, ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta sekä henkilökemiat ratkaisevat todella paljon valinnassa. Syystä tai toisesta kaikki eivät halua auktorisoida toimintaansa (kenties raskaahkon prosessin vuoksi), mutta toiminta saattaa silti olla aivan huippua.

Jos tämä lyhyt artikkeli ei tyrehdyttänyt tiedonjanoa tai jopa herätti sen, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää! Kerro kommenteissa kokemuksesi auktorisoiduista ja auktorisoimattomista tilitoimistoista