Taimer – Riittääkö yksi ohjelmisto oikeasti?

Taimer

Kirjoittanut Patrick Partti

Julkaistu 24.1.2020

Taimer – Riittääkö yksi ohjelmisto oikeasti?

Taimer on suomalainen ketterä toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmä. Ohjelmisto on suosittu varsinkin pienten- ja keskisuurten yritysten työkaluna koko toiminnan hallintaan. Taimerissa onnistuu myyntiputken- ja asiakkuuksien hallinta, projektien hallinta, myyntien laskutus, ostolaskujen käsittely, tuntien kirjaus, matkalaskujen teko, BI-raportointi sekä paljon muuta. Lue artikkelista tarkemmin kokemuksemme Taimerista!

Taimer kokemuksia

Taimerin juuret ulottuvat vuoteen 2010, kun suomalaiset pienyritykset kaipasivat helpompaa ja kohtuuhintaista ohjelmistoa projektinhallintaa varten. Ohjelmisto otti suuren kehitysaskeleen vuonna 2014 siirtyen kokonaan kaupalliseksi ohjelmaksi.

Taimerin uusin (nykyinen) versio nähtiin ensimmäistä kertaa kesällä vuonna 2019 yhtiön vahvan kansainvälistymiseen tähtäävän kehityksen myötä. Uusimmassa Taimerissa onnistuu käytännössä koko yrityksen myynnin, projektien ja kulujen hallinta, joskin kirjanpito on hoidettava ulkoisessa järjestelmässä. Taimer tarjoaa kuitenkin tähän loistavan kaksisuuntaisen rajapinnan, jonka avulla tietojen siirto kirjanpitoon onnistuu täysin saumattomasti.

Taimer CRM – maksuton CRM -järjestelmä

Taimer tarjoaa globaalin trendin mukaisesti maksutta 1-2 käyttäjälle CRM:n, joka sisältää myös hyvin helppokäyttöiset mobiiliapit androidille tai iPhonelle. Lisänä maksuttomaan CRM:ään kuuluu tiimin sisäinen chatti, myyntiputki, tuotteiden perusteella tehtävät tarjoukset, GPS-pohjaiset matkalaskut ja kulujenhallinta, laskutus sekä lisämaksusta työajan kirjaukset, resurssienhallinta GANTT -kaaviona, ostolaskujen hallinta ja paljon muuta.

Taimer myyntiputki

Taimerin käyttöliittymä on ehdottomasti markkinoiden helpoimpia omaksua. Käyttöä helpottaa huomattavasti graafiset näkymät, jotka auttavat hahmottamaan esimerkiksi myyntiputken kokoa ja kaupoiksi realisoituneita diilejä.

Taimer hinnasto 

Taimerin hinnasto perustuu käyttäjämääriin. Käytännössä maksullisia versioita on 3 erilaista: Sales CRM, Project Management ja ERP. Pakettien hinnat nousevat samassa järjestyksessä niin, että halvin maksullinen paketti maksaa 13€ / kk / käyttäjä ja kallein 26€ / kk / käyttäjä laskutettuna vuosisopimuksella. Taimer tarjoaa myös kuukausilaskutteisen mahdollisuuden, mutta vuosilaskutuksella lisenssi on 21% halvempi kuukausilaskutteiseen verrattuna. Varsin järkevän hintaista siis.

Taimerin hinnoittelun vahvuutena on myös mahdollisuus kustomoida paketteja tarpeen mukaan. Käytännössä esimerkiksi ostolaskuominaisuus saadaan vaikkapa Project Management -pakettiin lisäämällä 3€ käyttäjän kuukausittaiseen hintaan. Pakettia voi myös muuttaa yrityksen kasvaessa ja tarpeen muuttuessa. Jos haluat testata ohjelmistoa maksutta saat Taimerin kokeiluun tästä.

Taimer hinnasto

Taimer ERP

Taimerin kaikista kattavin paketti kattaa käytännössä liiketoiminnan oleellisimmat työkalut – ja paljon päälle. ERP-paketin tarkoitus on tarjota asiantuntija- ja projektityötä tekeville yrityksille käytännössä kaikki tarvittavat työkalut asiakkaiden prospektoinnista aina projektinhallintaan ja laskutukseen. Hienoimpina ominaisuuksina mainittakoon mahdollisuus viestiä myös yrityksen ulkopuolisten asiakkaiden kanssa tehtäväkohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi arkkitehti voisi kysyä asiakkailtaan tarkentavia toiveita ja ajatuksia hyvinkin tarkasti sekä tiedottaa projektin etenemisestä kätevästi suoraan Taimerin kautta.

Taimer BI-raportit

Taimer tarjoaa erinomaiset työkalut myös yrityksen toiminnan automatisoituun raportointiin sekä laajempaan analyyttiseen tutkimiseen. Varmasti käytetyimpiä työkaluja asiantuntija-aloilla on työntekijäkohtaisen tuntilaskutuksen ja kokonaislaskutuksen seuranta sekä asiakaskohtainen kokonaislaskutus. Kyseinen ominaisuus lisänä resursointiin mahdollistaa oman yrityksen toiminnan tehokkuuden tarkemman analyysin ilman hankalaa tiedonkeruuta.

Raporttien ehdoton helmi on kuitenkin loistavan graafinen Profit & Loss -ennuste, joka antaa helposti luettavan ja ymmärrettävän näkymän yhtiön tuloihin ja menoihin. Tämä raportti muodostuu Taimerissa ilman erillistä työtä, sillä kaikki ennusteen tekemiseen liittyvä data löytyy ohjelmistosta – olettaen, että ostolaskut ja muu kuludata tuodaan rajapinnan kautta ohjelmistoon
Taimer BI raportti
Talouden ymmärrettävyys voi monesti olla kiireisessä arjessa haaste, johon Taimer pyrkii tuomaan erittäin toimivan työkalun avuksi. Lisäksi Profit & Loss –ennusteesta saadaan enemmänkin irti: ennusteen alta löytyy laskelma, johon ennuste pohjautuu. Laskelman lukuihin voidaan puolestaan porautua aina tositetasolle saakka. Tämä tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tutustua lukuihin tarkemmin ja löytää bisneksen kannalta oleellisia seikkoja, jotka vaikuttavat heikentävästi yrityksen kassavirtaan.
Taimer kassavirtaennuste

Taimer API  

Taimer tarjoaa käyttäjilleen valmiita integraatioita, joiden avulla voidaan tuoda tietoa esimerkiksi taloushallinnon puolelta. Integraatioiden suurin etu syntyy ehdottomasti siinä, että talouden dataa voidaan hyödyntää myös Taimerin puolella esimerkiksi raportoinnissa. Hyvänä esimerkkinä ostolaskujen tuonti on järkevää toteuttaa Taimeriin, jotta asiakaskohtaisesti voidaan katsoa milloin tahansa miltä asiakaskohtainen laskutus tai kannattavuus näyttää. Ostolaskut voidaan tuoda joko suoraan tai taloushallintorajapinnan kautta. Taimer mahdollistaa myös myyntilaskujen lähettämisen suoraan Taimerista, jolloin rajapinta toimii toisinpäin – myyntidata siirretään Taimerista taloushallintoon parilla klikkauksella.

Käytännössä saumattomat integraatiot säästävät merkittävästi turhaa työtä mm. laskutusdatan siirrossa kirjanpitoon.

Valmiit integraatiot Taimerista löytyvät:

Procountoriin
– Talenom Onlineen
Netvisoriin
– Maventaan
– QuickBooksiin
– Docusigniin
– eFinaan
– RopoCapitaliin
– Emceen
Fennoaan
– Fivaldiin
– Mepcoon

Tärkeänä lisänä Office 365- ja G-Suite -pohjaisten sähköpostien ja tallennustilojen synkronointi onnistuu myös. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Onedrive -dokumenttien tuomisen Taimeriin poistumatta Taimerista.

Procountor integraatio

Otimme testiin Taimerin Procountor -integraation sen kattavuuden puolesta – rajapinnan kautta voidaan siirtää osto- ja myyntilaskut sekä matka- ja kululaskut Taimerista Procountoriin. Tämä mahdollistaa käytännössä sen, että yrityksen hallintoa voidaan pyörittää kirjanpitoa lukuunottamatta Taimerissa. 

Integraatio on suhteellisen yksinkertainen aktivoida ja sen ohjeet löytyvät täältä.

Taimer mobiilikäytössä

Mobiilikäytettävyys on päivä päivältä tärkeämpää CRM ja ERP-järjestelmissä. Taimer tarjoaa Android ja iOS -järjestelmille yhteensopivan mobiiliapin, jonka käyttö onnistuu todella intuitiivisesti keneltä tahansa. Appi on ladattavissa App Storessa ja Google Playssä.

Mobiilikäyttöliittymästä ei ole tavalliseen tapaan karsittu suurimpia toiminnallisuuksia pois vaan hyvällä käyttöliittymäsuunnittelulla ollaan päästy tilanteeseen, jossa mobiilissa voidaan tehdä tarvittaessa lähes kaikki samat asiat kuin työpöytäversiossakin. Esimerkiksi myyntilaskun teko onnistuu helposti. On suorastaan yllättävää, että muut toimittajat eivät ole kyenneet helppouteen omien järjestelmien käyttöliittymäsuunnittelussa.

Taimer mobiili myyntilaskutus
Taimer mobiili myyntiraportti

Matkalaskut Taimerin mobiilissa  

Matka- ja kululaskujen teko lienee tyypillisin tapa käyttää mobiilisti CRM- tai ERP-järjestelmää, kun puhutaan tavallisen työtekijän käytöstä. Tästä syystä käytön on sujuttava mutkitta.

Taimer tarjoaa matkalaskun tekoon varsin helpon käyttöliittymän: Käytännössä matkalle lisätään joko päivärahoja, kilometrejä tai kuluja. Tämä helpottaa huomattavasti työntekijän matkalaskun tekoa. Kulut saadaan kuitenkin kohdistettua asiakkaittain ja projekteittain, joten projektien ja asiakkaiden kannattavuuslaskenta pysyy käytännössä näiden kulujenkin osalta automatioituna.

Riittääkö Taimer yksinään koko yrityksen toimintojen hoitamiseen?  

Vastaus on yksiselitteinen: ei, sillä kirjanpito täytyy hoitaa ulkoisessa järjestelmässä. Monelle yritykselle kuitenkin kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto, jonka järjestelmään Taimer integroituu. Jos yrityksen toiminta on selkeää asiantuntijapalveluiden myyntiä ja projektinhallintaa (arkkitehdit, tilitoimistot ja muut asiantuntija-alat), käytännössä kaikki kirjanpitoa lukuunottamatta voidaan hoitaa Taimerilla. 

Jos taas toiminta sisältää esimerkiksi valmistavaa tuotantoa tai varastotuotteiden hallintaa, Taimer ei riitä yksinään koko toiminnan pyörittämiseen. 

Loppukaneettina sanottakoon, että Taimer tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen tuotteen myynnin-, projektien ja tehtävien hallintaan, jonka ominaisuuksien kirjo ei jätä peruskäyttäjää missään nimessä kylmäksi. 

Taimerin kilpailijat

Visma Severa

Visma Severa on norjaisen Visman omistama asiantuntija-aloille suunnattu projektinhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Hinnaltaan merkittävästi arvokkaampi vaihtoehto, joka integroituu loistavasti yhteen Netvisorin kanssa.   

Monday.com

Monday on kovan markkinoinnin kautta kasvattanut markkinaosuuttaan myös Suomessa. Ominaisuuksiltaan ja etenkin integroitavuudeltaan merkittävästi suppeampi vaihtoehto. 

Odoo ja muut laajemmat ERP -järjestelmät

Laajemmat ERP -järjestelmät kuten Odoo, Microsoft Business Centre tai Netsuite painivat raskaammassa sarjassa. Käytettävyyden puolesta markkinoilla on kohtuullisen hyviäkin vaihtoehtoja, mutta laajuudessaan ja eritysesti hinnaltaan ne eivät monessa tapauksessa ole kilpailukykyisiä, jos tarve kohdistuu PK-yrityksen toiminnaohjaukseen, jossa ei tarvita esimerkiksi valmistuksen kontrollointia tai laajaa tuote- ja varastohallintaa. 

Kokeile Taimeria maksutta!
Talouskuution kautta saat Taimerin maksutta kokeiluun

Suomen suurin tilitoimistohaku uudistui!

 

Katso sopivin tilitoimistolistaus yrityksellesi – se vie vain 12 sekuntia!

 

Saattaisit pitää myös näistä…

Tilaa sisältöjämme

0 Comments