Koronatuet | Mistä ja miten saat yrittäjänä tukea?

Korona-tuet yrittäjille

Kirjoittanut Patrick Partti

Julkaistu 2.4.2020

Koronatuet | Mistä ja miten saat yrittäjänä tukea?

Koronavirus eli covid-19 on muuttanut nopeasti useiden alojen liiketoimintaa. Suomen hallitus on tehnyt yrittäjien onneksi nopeita liikkeitä erilaisten tukipakettien kokoamiseksi.

Business Finlandin tekemien nopeiden Korona-tuki muutosten jälkeen tilanne on vakiintumassa ja tukia on jo onnistuneesti saatu myönnettyä mm. Business Finlandilta.

Tässä artikkelissa löydät kootusti ohjeet miten ja mistä voit hakea yrityksellesi Korona -rahoitusta.

Ely-keskus tuet, Business Finland -tuet, kuntien korona-tuet

Mistä hakea tukea?

Korona-tukia myöntävät ELY-keskus, Business Finland ja kunnat. Se mistä tukea tulee hakea, riippuu yhtiön henkilömäärästä ja toimialasta. Aluksi tukien haun auettua Business Finland hoiti tukien prosessointia kokonaisuudessaan yksinyrittäjiä lukuunottamatta. Tilanteeseen tuli kuitenkin muutos perjantaina 27.3.2020, mistä lähtien Business Finland käsittelee ainoastaan yli 5 hengen yritysten hakemuksia. Tätä ennen annetut hakemukset käsitellään kuitenkin, vaikka yhtiön koko olisi alle 6 henkeä. 

Jako menee karkeasti seuraavasti: 

Yksinyrittäjät: Tukea myöntää yhtiön kotikunta. 

2-5 hengen yritykset: ELY-keskus käsittelee hakemukset. HUOM! Haku päättynyt 8.6.2020.

Yli 5 hengen yritykset: Business Finland rahoittaa hakemuksia. HUOM! Haku päättynyt 8.6.2020.

Kustannustuki: Kaikki yritykset – Tutustu kustannustukeen tästä. HUOM! Haku päättynyt 31.8.2020

Uusi kustannustuki on tällä hetkellä valmisteilla. Sen haun on määrä aueta 31.12.2020 mennessä. Tilaa alta maksuttomat ohjeet sähköpostiisi uuden kustannustuen hakuun. Ohjeet toimitetaan heti uuden kustannustuen julkaisun jälkeen. 

 

Yksinyrittäjät – näin haet tukea

Yksinyrittäjät jäivät valitettavasti ensimmäisten tukien ulkopuolelle. 31.3.2020 tulleen päätöksen mukaan yksinyrittäjät voivat kuitenkin hakea oman kuntansa kautta 2000€ tukea, jonka käsittelystä ja myöntämisestä vastaavat kunnat itse omalla tavallaan. Seuraa siis yrityksesi kotikunnan uutisointia asiasta. 

Yksinyrittäjän korona-tukea voi hakea mikäli yrityksen toiminta on kärsinyt Koronaepidemian vuoksi ja liikevaihto laskenut. Avustusta voidaan maksaa 1.3.-31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin ja sitä voidaan hakea syyskuun loppuun saakka. 

Tukien haku on auennut useissa kunnissa torstaina 16.4.2020. Tukea haetaan siis omalta kunnalta. Useilla yrityksillä on yhtiön osoite, postiosoite ja yrittäjän osoitteet eri kunnissa, mutta määräävä tieto on yhtiön kotikunta, joka on merkitty YTJ:hin. Yksinyrittäjänä kannattaa siis ensin selvittää: 

 1. Mikä on yrityksesi kotikunta?
 2. Myöntääkö kotikuntasi jo tukia?
 3. Mistä tukea voi hakea? Yleensä kotikunnan sivuilta löytyy linkki oikeaan paikkaan. 

Yksinyrittäjien tuessa tyypillisesti on ollut kyse 2000€ kertakorvauksesta, joka maksetaan yrittäjälle. Huomattavaa on kuitenkin, että tukea ei pääsääntöisesti saa käyttää omiin palkkoihin vaan se on käytettävä kattamaan ostopalveluita, juoksevia kuluja ja muita maksuja. 

Tuen saamisen kriteerinä on useissa kunnissa ollut: 

 1. Vähintään 20.000€ vuosittainen myynti TAI palkka yrittäjälle
 2. Kannattava toiminta
 3. Verovelat on oltava suoritettu tai maksujärjestelyssä, jota on noudatettu

Yksinyrittäjän toimialalla tai yhtiömuodolla ei ole väliä paitsi, mikäli kyseessä on kalatalous, maatalous tai vastaava alkutuotanto. 

Hakemukseen kannattaa varautua liittämään mukaan: 

 1. Viimevuoden tilinpäätös tai veroilmoitus
 2. Alkuvuoden kirjanpidon ajot
 3. Verovelkatodistus / maksujärjestelytodistus, jos yhtiöllä on maksamattomia veroja

>> Linkit tukihakemuksiin kunnittain <<

Yksinyrittäjien korona-tuet

2-5 hengen yritykset – Hae tukea ELY:ltä 

Pienemmille yrityksille, tarkemmin vähintään yrittäjän ja yhden palkansaajan työllistäville yhtiöille on tarjolla kaksi erilaista ELY-keskusten myöntämää avustusta.

Huomaa kuitenkin: jos olet saanut Business Finlandilta pienemmän tilanneanalyysiavustuksen (10.000€), jatkohakemus tulee myös tehdä Business Finlandin kautta, vaikka yhtiö olisi pienempi kuin 6 henkilöä. 

ELY:n tilanneanalyysiavustus Koronaan

Pienempi, korkeintaan 10.000€ avustus, voidaan myöntää ELY:ltä. Yritys voi selvittää ja suunnitella:

  • Yrityksen toimintaa
  • Uusia liiketoimintoja
  • Tuotannon ja palveluiden uudelleen organisointia Koronan aiheuttamassa tilanteessa ja sen jälkeen. 

ELY:n tuki poikkeaa palkkojen osalta Business Finlandin mallista siinä, että tilanneanalyysiä rahoitettaessa tuetaan ainoastaan laskennallisia palkkoja, joita voidaan allokoida 2000€ / yrityksessä työskentelevä henkilö riippumatta tosiasiallisesta palkasta. Samaa kaavaa käytetään myös loppuraporttia jätettäessä. Lisäksi tukea saa 50% yrityksen laskennallisista palkoista eli 2000€ lisäksi 1000€ / henkilö. Tuen maksimimäärä on 10.000€ ja omarahoitusosuus 20%. Täten korkeintaan 12.500€ palkkakustannukset voidaan hyväksyä tämän pienemmän ELY:n Korona-tuen alle. 

Hyväksytyn hakemuksen jälkeen yritykselle voidaan maksaa enintään 70% avustuksesta ennakkona eli 7.000€. Loppuosa haetaan maksuun loppuraportin jättämisen yhteydessä. 

ELY:n kehittämistoimenpideavustus Koronaan 

ELY:n laajempi tuki on suuruudeltaan korkeintaan 100.000€ ja vastaa tyyliltään hyvin pitkälle Business Finlandin vastaavaa rahoitusta. Kyseessä on rahoitus, jota voidaan myöntään laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla on suora vaikutus Koronan aiheuttamaan tilanteesen yhtiön toiminnassa. 

Rahoitettavat toimenpiteet ja projekti voivat liittyä:

   • Liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen
   • Alihankintaverkoston kehittämiseen
   • Tuotannon muutoksiin ja uudelleenorganisointiin
   • Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
   • Osaamisen vahvistamiseen

Tärkeintä on, että projekti keskittyy aidosti konkreettisiin toimiin, jotka auttavat yhtiötä Koronakriisin aiheuttamassa tilanteessa ja sen jälkeen. 

Projektille voidaan hyväksyä korkeintaan 60.000€ ulkopuolisia ostopalveluita. Palkkojen osalta kehittämisprojekti poikkeaa tilanneanalyysistä, sillä kehittämisprojektille hyväksytään tosiasialliset palkat sekä 50% laskennalliset välilliset kulut palkoista. Käyttöpääomaa kuten vuokrien maksua projektille ei voida laskea ulkopuolisten palveluiden alle vaan nämä tarpeet on rahoitettava muilla tavoilla. Projektin omarahoitusosuus on vähintään 20%. Tätä voidaan rahoittaa kassavaroilla, pääomasijoituksella tai lainarahalla. 

ELY-rahoituksen hakeminen tapahtuu osoitteessa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi 

Hakuaika on päättynyt 8.6.2020. Tätä ennen jätetyt hakemukset käsitellään kuitenkin loppuun saakka.

Alla hakuohje ELY:n Korona-avustuksiin.  

Yli 5 hengen yritykset – Business Finlandin Korona-tuet

Yli viiden, mutta korkeitaan 250 hengen yritykset voivat hakea avustusta Koronaan Business Finlandilta.

Huomaa kuitenkin, että myös alle 6 henkiset yhtiöiden tulee hakea Business Finlandin kautta koronatukea, jos pienempi koronatuen esiselvitysrahoitus on ehditty myöntämään Business Finlandin kautta.

Business Finland myöntään myös kahta erilaista tukea:

Business Finlandin esiselvitysrahoitus Koronaan

Pienempi Business Finlandin esiselvitysrahoitus on suurudeltaan korkeintaan 10.000€ tukea eli 12.500€ (kuten ELY:n rahoituskin). Esiselvityksessä voidaan suunnitella:

   • Uusia liiketoimia
   • Korvaavia alihankkijoita ja -alihankintaketjuja
   • Tuotannon muutoksia ja -uudelleenorganisointia Koronan aiheuttamassa tilanteeessa.

Business Finlandin kehittämisrahoitus Koronaan

Suurempi Business Finlandin myöntämä Korona-avustus on suuruudeltaan korkeintaan 100.000€ avustusta (80% projektin kuluista). 

Suurempaa rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi uuden liiketoiminnan pilotointiin,  tuotannon muutoksiin ja palveluiden kehittämiseen. Tärkeintä on, että suunniteltu projekti kohdistuu tosiasiallisesti sellaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka helpottavat Koronan aiheuttamaa tilannetta. 

Rahoitusta ei voida kuitenkaan käyttää suoraan verkkokaupan tekniseen toteutukseen tai markkinointiin. Rahoitus ei käy myöskään suoraan menetetyn liikevaihdon kattamiseen tai kassavirran paikkaamiseen. 

Palkkojen osalta hyväksytään projektiin osallistuvien henkilöiden palkoista se osuus, joka kohdistuu projektityöhön. Arvio perustuu yhtiön antamaan tietoon, jota voidaan pyytää tarkentamaan Business Finlandin toimesta. Lisäksi hyväksytään 30% palkkojen sivukulut edellä mainittujen palkkojen osalta. Business Finland poikkeaa ELY:n linjasta myös muiden laskennallisten kulujen osalta, joita voidaan hyväksyä 20% ostopalveluiden ja palkkojen yhteismäärästä.

Business Finlandin rahoituksesta saa ennakkoa korkeintaan 70%. Projektin enimmäisavustusmäärä on 80%, joten omarahoitus täytyy kattaa vähintään 20% projektin kuluista. Omaa osuutta voidaan kattaa pääomasijoituksella, kassavaroilla tai lainarahalla. Tulorahoituksen käyttäminen laajemmassa mittakaavassa ei välttämättä ole helposti hyväksyttävissä, ellei vahvaa näyttöä löydy. 

Business Finlandin Korona-avustuksen hakeminen tapahtuu Business Finlandin asiointipalvelussa osoitteessa https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/ 

Hakemusten jättäminen ja uusien hakemusten käsittely on päätetty 8.6.2020. Tätä ennen annetut hakemukset käsitellään asianmukaisesti loppuun asti. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Olen saanut aiemmin de Minimis rahoitusta, vaikuttaako se Korona-tukeen?

Koronatuet, kuten monet muutkin tuet ovat de Minimis -rahoitusta. Yhtiö voi saada korkeintaan 200.000€ de Minimis -rahoitusta kahden verovuoden aikana. Yrityksen aiemmat rahoitukset voivat siis vaikuttaa nyt haettaviin tukiin. 

Olen sarjayrittäjä, voinko hakea useista yhtiöistä tukea?

Sarjayrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on omistuksia useissa yrityksissä. Hän toimii useimmissa tapauksissa yrittäjämäisesti ilman varsinaista työaikavelvoitetta useiden yhtiöiden palveluksessa.

Sarjayrittäjät voivat hakea korona-tukea omistamilleen yhtiöille, mutta on huomioitava, että sama yrittäjä ei voi toimia useissa yhtiöissä päätoimisena yrittäjänä. Käytännössä sarjayrittäjän on siis valittava yksi yritys, jossa hän toimii päätoimisena yrittäjänä.  

De Minimis -kiintiömme on täynnä, voimmeko saada koronatukea?

EU:n antaman säädöksen mukaan koronatukia voidaan jakaa erityisenä avustuksena 800.000€ asti. De Minimis -tukien täyttyminen ei siis rajaa välttämättä yrityksen mahdollisuutta saada koronatukia. 

 

 

Apua korona kriisissä yrittäjille

Tarvitsetko neuvontaa tukien kanssa? Kaipaatko sparrausta tilanteessa? Soita meille tai täytä alla oleva lomake!

Soita: +358405381800

Lue myös

Taloushallinnon piilokulut esiin rakennusalalla

Taloushallinnon piilokulut esiin rakennusalalla

Yhteistyössä: Procountor Rakennusalan taloushallintoon liittyy omat vaatimuksensa ja se mielletään usein monimutkaiseksi. Eikä ihme: rakennusalan yritysten taloushallintoa tekevän on osattava käänteiseen ALV-velvollisuuteen liittyvä sääntely, normaalia tarkempi...

TaxDome – Tilitoimistoille tehty toiminnanohjaus testissä

TaxDome – Tilitoimistoille tehty toiminnanohjaus testissä

TaxDome on Amerikassa vuonna 2012 alkunsa saanut teknologiayhtiö, jonka toiminnanohjausjärjestelmä sai ensimmäiset kaupalliset versiot nähtiin vuonna 2017. TaxDomen perusajatus on laaja ymmärrys tilitoimistoalan tarpeisiin ja ohjelmisto onkin laajentunut nopeasti...

Suomen suurin tilitoimistohaku uudistui!

 

Katso sopivin tilitoimistolistaus yrityksellesi – se vie vain 12 sekuntia!

 

Saattaisit pitää myös näistä…

Tilaa sisältöjämme

0 Comments