Kirjanpitäjä | Näin paljon kirjanpitosi pitäisi maksaa | talouskuutio.fi
X
Sulje valikko
X
Sulje valikko
Kirjanpitäjä tai tilitoimisto on jokaisen yrittäjän kannalta erittäin oleellinen yhteistyökumppani yrityksen taloudenhallinnan osalta. Kirjanpidon hintaa voi olla kuitenkin vaikeaa vertailla tai määrittää. Kokosimme asiantuntijoiden avulla tärkeimmät vinkit kirjanpitäjän valintaan ja vertailuun.

Kuka voi olla kirjanpitäjä?

Kirjanpitäjän ammattinimike on – toisin kuin esimerkiksi lakimiehen tai tilintarkastajan – säätelemätön siltä osalta kuka nimikettä voi käyttää. Toisaalta, kirjanpitäjän valinnassa kannattaa aina mielummin tukeutua kirjanpitäjän osaamiseen ja kokemukseen, sillä alan koulutuksia nimikkeellä ”kirjanpitäjä” on varsin vähän. 

Kirjaimet KLT kertovat kirjanpitäjän suorittamasta Kirjanpidon- ja Laskentatoimen tutkinnosta, joka on vaativa mittapuu kirjanpitäjän alanosaamisesta erityisesti erityistilanteiden osalta. 

Kirjanpitäjien hinnoissa on eroa, miksi?

Kirjanpitäjien hinnat saattavat poiketa toisistaan varsin suuresti. Tähän vaikuttaa erityisesti seuraavat seikat: 

Missä kirjanpitäjä sijaitsee ja työskentelee? Monet pienemmät kirjanpitoyritykset toimivat kotitoimistolta tai co-working tiloista käsin. Myös suuremmissa yrityksissä on yleistynyt, että työpisteitä ei välttämättä enää varata kaikille työntekijöille, vaan osa työstä tehdään etänä. 

Millaisilla työvälineillä ja ohjelmistoilla kirjanpitäjä tekee työnsä? Uudet tietokoneet, tehokkaammat ohjelmistot ja kattavammat raportoinnit maksavat. Samalla ne lisäävät asiakkaan ja tilitoimiston tehokkuutta ja työn lisäarvoa, mutta vaikuttavat monesti nostavasti kirjanpidon hintaan. 

Kuinka paljon kirjanpitäjä kouluttautuu vuoden aikana? Jokainen koulutus maksaa ja on pois tuottavasta työstä, mutta lisää kirjanpitäjän osaamista ja suoritusvarmuutta erityisesti hankalissa tilanteissa. 

Tekeekö kirjanpitäjä töitä sivutoimisena vai täysiaikaisena? Monet sivutoimiset kirjanpitäjät ovat hintatasoltaan edullisia, mutta vasteajat ja muut palvelun laatuun vaikuttavat seikat eivät välttämättä ole suurempien toimistojen tasolla. 

Onko kirjanpitäjällä vastuuvakuutus? Vaikka se kuulostaakin todella hullulta, toisinaan törmäämme kirjanpitäjiin, jotka ovat toimineet täysin vailla vastuuvakuutusta. Tällaisissa tilanteissa kirjanpitäjän tekemä taloudellinen vahinko jää usein asiakkaan maksettavaksi. 

Kuinka monta asiakasta yksi kirjanpitäjä hoitaa? Kirjanpidon hinta on monesti hyvin linjassa sen kanssa kuinka monta asiakasta yksittäinen kirjanpitäjä hoitaa kuukausittain. Nyrkkisääntönä: Mitä halvempi hinta, sitä useampaa asiakasta kirjanpitäjäsi hoitaa. 

Onko automaatiota tai muuta vastaavaa kirjanpitäjän työtä helpottavaa teknologiaa osattu hyödyntää? Nykyiset ohjelmistot sallivat jo varsin laajasti erilaisia automaatioita. Niiden käyttöönotto ei kuitenkaan ole aina lasten leikkiä, joten osa kirjanpitäjistä tekee mieluiten asiat perinteisen kirjaamisen kautta. Lisääntyvä työ tietenkin vaikuttaa hintaan nostavasti. 

Kaikkiaan kirjanpitäjän hinta on 40-120€ / tunti (ALV 0%). 

Kirjanpidon hinnoittelumallit

Kirjanpidossa hinnoittelumalleja riittää. Yleisesti käytössä olevia malleja ovat: 

Tuntihinta, joka on varmasti perinteisin malli kirjanpidon hinnoitteluun. Tuntihinnoittelun huono puoli on kuitenkin ehdottomasti se, että kirjanpitäjällä ei ole varsinaisesti intressiä kehittää omaa työtapaansa tehokkaammaksi tai nopeammaksi – asiakas maksaa joka minuutista. Monelle aloittavalle yrittäjälle tuntilaskutus voi olla kuitenkin aluksi helppo ja melko riskitön vaihtoehto ennen liiketoiminnan vakiintumista. 

Kiinteä kuukausilaskutus on hyvä valinta, kun halutaan varmuutta kirjanpidon laskuihin ja välttää pahimmat heilahtelut kuukausittain. Tämä malli on myös kirjanpitäjän työn kannalta kannustava, joskin oman liiketoimintasi kasvaessa on syytä muistaa, että kiinteää veloitusta voi olla tarpeen tarkistaa. Kiinteä hinta perustuu aina kuitenkin jonkinlaiseen laskelmaan työmäärästä, joten sen jatkuva ylittyminen johtaa pitkässä juoksussa kirjanpitäjän turhautumiseen ja pahimmillaan laadun heikkenemiseen. Erityisesti aloittavien yrittäjien kanssa voi olla lisäksi erittäin haastavaa arvioida kiinteää kuukausilaskutusta, sillä liiketoiminnan kehitystä on myös asiakkaan osalta mahdotonta arvioida. 

Vientiveloitus on myös varsin perinteinen malli veloittaa kirjanpidosta. Vientiveloitus tarkoittaa jokaista kirjanpidon vientiä, joita tulee jokaisesta tositteesta vähintään kaksi kappaletta (debet- ja kreditkirjaus). Veloitusmallin hyvänä puolena on se, että voluumi usein menee enemmän tai vähemmän käsikädessä kirjanpitäjän työmäärän kanssa (perinteisessä mallissa). Kuitenkin sähköisen taloushallinnon myötä suurillakin tositemäärillä voidaan automatisoida tietty osa kirjauksista, joten vientiveloitus ei aina takaa hyvää kirjanpidon hinta/laatu -suhdetta. 

Hybridimallit, voivat olla esimerkiksi kiinteällä kuukausiveloituksella + vientiveloituksella tapahtuvia veloituksia. Tämän mallin huonona puolena on yleisesti se, että ennustettavuuden puuttumisen lisäksi asiakas ymmärtää monesti hinnan eri tavalla kuin kirjanpitäjä. Tämä synnyttää turhaa kitkaa muuten hyvin toimivan yhteistyön välille. 

Kirjanpidon hinta

Kirjanpidon hintahaitari on varmasti yksi puhutuimmista aiheista, mitä kirjanpitoon tulee. Kirjanpidossa – kuten muissakin palveluissa – laatu ja hinta kulkevat usein jossainmäärin käsi kädessä, mutta ei kuitenkaan aina. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kirjanpidon hinta pitäisi olla jossain 1-2% välissä liikevaihdostasi (poislukien aivan pienet yritykset, joilla prosenttiosuus voi olla korkeampikin). Huomionarvoista on, että tässä puhutaan vain kirjanpidon hinnasta. Lisänä laskulla voi olla sitten ohjelmistojen kustannukset, palkanlaskenta sekä mahdolliset muut palvelut kuten konsultointi tai budjetointi. 

Aivan halvimmillaan kirjanpito voi maksaa jopa alle prosentin yrityksesi liikevaihdosta (myynnistä), kalleimmillaan lähemmäs kymmenen prosenttia. Tärkeintä on kuitenkin, että koet saavasi rahoillesi vastinetta. 

Pro tip: Huomioi kirjanpidon hintaa arvioidessasi myös oman työsi osuus: onko toisessa palvelumallissa oma työsi huomattavasti vähäisempää esimerkiksi vähentyneiden paperitöiden vuoksi? Voisitko laskuttaa tästä ajasta omia asiakkaitasi?

Miten kirjanpitäjä valitaan?

Kirjanpitäjän valinta on monelle yrittäjälle yksi ensimmäisistä tehtävistä yrittäjän urallaan. Toisaalta monelle jo pidempäänkin toimineelle yrittäjälle voi tulla eteen tilanne, jossa kirjanpitäjää täytyy vaihtaa erinäisistä syistä. 

Kirjanpitäjän valinnassa on syytä huomioida hinnan lisäksi ainakin nämä seikat:

Ohjelmisto, mikäli bisneksesi tavoite on kasvaa ja kehittyä, tulet ennemmin tai myöhemmin tarvitsemaan oikeat työkalut myös talouden hallintaan. Useissa tilitoimistoissa on tarjolla jonkinlainen sähköinen taloushallinnon järjestelmä, mutta se ei välttämättä palvele juuri sinun liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla. Selvitä siis jo ennen tilitoimiston valintaa oman liiketoimintasi suunnitelmia ainakin seuraaville kolmelle vuodelle ja mieti tuletko tarvitsemaan reaaliaikaisempaa ja vaivattomampaa talouden hallintaa sähköisen järjestelmän muodossa. Erilaisiin ohjelmistoihin voit tutustua tästä

Tilitoimiston koko, jos yrityksesi on kasvamassa rajusti. Pieni tilitoimisto voi jäädä jalkoihin, mikäli yrityksesi henkilömäärä moninkertaistuu nopeasti. 

Tilitoimiston erityisosaaminen, mikäli liiketoimintasi tapahtuu niin sanotusti erityisaloilla, kuten rakennusalalla. Ilman tarvittavaa alan erityisosaamista kirjanpito voi aiheuttaa turhaa päänvaivaa ja kalliita lisäkuluja. 

Henkilökemiat. Onko kirjanpitäjäsi sellainen ihminen, jonka kanssa ymmärrätte toisianne?

Sopimusehdot. Millaisella maksuajalla kirjanpitäjä laskuttaa sinua? Tapahtuuko laskutus etukäteen vai jälkikäteen? Oletko sidottu asiakkaaksi pitkällä irtisanomisajalla vai voitko vaihtaa kirjanpitäjää tarvittaessa nopeasti?

Sijainti. Haluatko joskus käydä paikan päällä kirjanpitäjän luona vai riittääkö sinulle verkossa tapahtuvat kohtaamiset? 

 

Tiesitkö: Voit vertailla yli 400 tilitoimistoa verkossa uudella talouskuutio.fi -palvelulla sekä lähettää valitsemillesi tilitoimistoille tarjouspyynnöt.